loader - نوبت دهی

در نظر داشته باشید:

وقت رزروی برای شما ، ساعت حضورتان در مطب می باشد و نه ساعت ویزیت شما توسط پزشک.

دستورات بهداشتی کرونا در مطب پزشکان متخصص زنان و زایمان - نوبت دهی
توصیه های کرونایی به مادران باردار 768x1024 - نوبت دهی